Her kan du læse om det bedste forløb, når du har valgt at tage kørekort i Roskilde. Følger du som elev eller en interesseret forælder denne guide, så har du gjort alt hvad du kan for at få det bedste forløb på dygtigbilist.dk – køreskole.

TEORI 1

Her mødes vi med eleverne for den første gang. Vi planlægger hele forløbet og aftaler manøvrebane. Den første gang gør vi også meget ud af alt det økonomiske, således at der ikke er nogle overraskelser undervejs.

Vi sætter eleverne godt ind i køreskolens regler. De underskriver ‘ansøgning om kørekort’ og lektionsplanen, og vi minder dem om, hvor vigtigt det er at medbringe denne hver eneste gang. Hvis eleven er under 18 år, så skal forældrene inddrages og underskrive ‘samtykkeerklæringen’. Har man selv lyst til at printe den ud og medbringe den første gang, så findes den her. Samtykkeerklæringen skal medbringes til teori 2. Eleverne får også udleveret et teorihæfte, hvor de kan repetere det vi har været igennem på køreskolen, men de kan også bruge systemet til at øve en masse teoriprøver online op til teoriprøven.

Eleverne bliver også orienteret om at de skal skaffe en lægeerklæring og et førstehjælpsbevis. De skal selv booke tid tid til lægen og medbringe et pasfoto i str 35×45 mm. Vi plejer at afholde førstehjælpskurser på køreskolen ca. en gang om måneden i weekenden. Har man lyst til at deltage, så man finde opslaget på vores FB-side https://www.facebook.com/dygtigbilist.dk og tilmelde sig der.

TEORI 2

Vi mødes samme ugedag som sidst. Alle vores teorigange ligger på samme ugedag, så har man tilmeldt sig et såkaldt ‘onsdagshold’, så er undervisningen hver onsdag 16.30. Kørelæreren indsamler ‘samtykkeerklæringer’. Vi forsætter teorien og snakker om de forskellige køretøjer i trafikken, og hvordan de er forskellige, således vi kan tage hensyn til dem. Vi snakker også syn og bevægelse, trafikantadfærd og hastighed.

MANØVREBANE

Mellem teori 2 og teori 3 skal alle elever på manøvrebane. Vi aftale allerede tiden den første gang. Vi er på banen i 4 lektioner (3 hele timer) og udgangspunktet er altid at vi mødes på køreskolen 30 min. før banetiden starter. Alle elever bliver hentet på køreskolen og efterfølgende kørt tilbage igen. Hvis det er nemmere selv at dukke op på banen, så er man selvfølgelig velkommen til dette. Det skal dog bare aftales med køreskolen. Vi bruges altid SKA’s bane i Solrød, Åsvej 26, 2680 Solrød Strand, Jersie.

TEORI 3

Inden eleverne møder op til teori, så har de fået et opkald fra deres kørelærer. Elev og kørelærer hilser på hinanden og aftaler den første kørsel, der skal ligge mellem teori 3 og teori 4. Man er naturligvis altid velkommen til at ønske en bestemt kørelærer.

Til teori snakker vi videre om den grundlæggende færdselslære og så begynder vi at tage hul på det stof, som de skal ud og praktisere under den første kørsel.

KØRSEL 1

Her mødes elev og kørelærer i skolevognen for første gang. Her er det vigtigt at eleven lærer og betjene bilen korrekt. Vi kører som regel i tur på landet på de større veje uden alt for mange sving. Når kørslen afsluttes på elevens skole eller på Roskilde station aftales næste kørsel efter teori 4. Kørelæreren har oprettet eleven i Koreprovebooking, hvor vi bestiller teori- og køreprøver. Når elever er oprettet i systemet, bliver der automatisk sendt et gebyr på 1.000,- til elevens e-boks konto. Det er vigtigt at betale gebyret, da køreskolen ikke kan booke teoriprøve før gebyret er betalt.

TEORI 4

Vi starter med at indsamle lægeerklæringer, førstehjælpsbeviser og kopi af sygesikring. Hvis eleverne er hurtige med at indsamle disse dokumenter, har kørelæreren mulighed for at booke en teoriprøve lige efter teoriundervisningen afsluttes, hvis det er det eleven ønsker. Dokumenterne bliver hurtigt indleveret på Borgerservice, der typisk har en uges behandlingstid.

KØRSEL 2

Vi forsætter ude i trafikken. Det viser sig mange gange at eleverne udvikler deres kørekompetencer hurtigt, hvilket gør at vi tit underviser differentieret i bilen og forbereder eleven på de næste par kørsler. Kørsel 3 & 4 er nemlig tit afgørende for et godt og glidende forløb.

TEORI 5

Vi gennemgår alle kryds. Vi lærer om højresving og venstresving – alt med vigepligter og lyskryds. Denne teori og de kørsler er følger med plejer at være noget af det sværeste, så det handler om at være op på mærkerne. Eleverne bliver opfordret til at skrive noter til teori – alle lærer forskelligt, så længe at man ikke er i tvivl om noget inden man skal ud i skolevognen næste gang. Vi har to kørsler der hører til denne teori – en med højrevigepligt og ubetinget vigepligt og en anden med lyskryds. Af denne grund, så afsætter vi to uger til at få kørt de to gange – derfor springer vi teorien over ugen efter. Dette giver også mulighed for planlægge sine kørsler mere fleksibelt, da man man vælge at køre begge i samme uge eller køre en gang i hver uge.

KØRSEL 3 & 4

Her bliver eleverne virkelig udfordret med en masse sving og en masse orienteringer. Vi plejer nogle gange at sige, at hvis man ikke har fået ondt i nakken, så har man ikke orienteret sig ordentligt. Vi tager alle de vigtige villakvarterer og lyskryds i Roskilde, som tit er dem, der driller eleverne til køreprøverne.

TEORI 6

Nu skal det gå stærkt. Vi er kommet til motorvej, motortrafikvej og tunnel. I teorien snakker vi også rundkørsler, men dem har vi allerede godt styr på, da der er rigtig mange rundkørsler i Roskilde.

Vi laver tit en status med eleverne. Hvem der allerede har booket teoriprøver og hvem der mangler at aflevere papirer eller at betale gebyr til politiet. Vi fortæller dem som regel at vi booker prøver torsdag morgen, da det er der politiet lægger prøver ud i systemet. Når vi har booket en teoriprøve, sender vi en bekræftelse af prøvetidspunktet, som eleven kan vælge at beholde eller at rykke til et andet tidspunkt. For køreskolen i Roskilde booker de fleste prøver på Midt- og Vestsjællands Politistation, Skovbogade 3 i Roskilde så sent eller tidligt på dagen som muligt, så prøven ikke går for meget ud over elevernes skole. For køreskolen i Ballerup stræber vi efter at booke et sted så tæt på køreskolen som muligt, da eleverne kender stedet i forvejen.

Derfor begynder vi også at øve teoriprøver på køreskolen hver gang frem til sidste undervisning.

KØRSEL 5 & 6

Begge kørsler omhandler motorvej. Kørsel 5 er 2×45 min, hvorimod kørsel 6 kun er 45 min. Første gang kører vi langt på motorvejen, hvorimod kørsel 6 kører vi alle til- og frakørslerne i Roskilde. De bliver nemlig hyppigt brugt til køreprøverne, så det er vigtigt, at eleverne har godt styr på dem.

TEORI 7

Her taler vi om parkering og mørkekørsel. Til hver teoriprøve hos politiet er der altid 3 spørgsmål om parkeringsreglerne, så det er vigtigt, at de lytter godt efter. Vi slutter teorien af med en teoriprøve i fællesskab – det er vigtigt at stille alle de spørgsmål man endt måtte have, så man består prøven første gang.

KØRSEL 7

Vi kigger altid politiets sagkyndige efter i sømmene, så nu tager vi ud og lærer de forskellige parkeringsmanøvre de steder som politiet normalt også bruger til prøverne.

KØRSEL 8

Vi mødes en aften til mørkekørsel. Det er en vigtig oplevelse for eleven, da det er væsentligt anderledes at orientere sig, når det er mørkt. De fleste gange kører et par elever sammen, da de vi kun kører i 45 min. Det gør det også nemmere, hvis kørelæreren vælger at eleverne kan køre sig selv hjem efter endt kørsel.

TEORI 8

Det er den sidste teori på køreskolen. Her skal vi tale om for høj hastighed, manglende sele, alkohol og narkotika. Vi skal også gennemgå alle de øvelser, som eleverne skal igennem på glatbanen. Ansøgningen vi udfyldte den allerførste gang har nu været en tur forbi Borgerservice og er stemplet, underskrevet og godkendt. Den får de nu udleveret.

Vi slutter igen teorien af med en teoriprøve.

TEORIPRØVE

Det er vigtigt at eleven møder op 10 min før prøven starter. Der er to forskellige måder man i dag kan tage en teoriprøve på. Enten tager man teoriprøve i Roskilde, København eller hvad der er ledigt indenfor en overskuelig afstand. Det er afgørende at eleverne øver sig på prøven derhjemme. Vi tilbyder et online system, hvor eleverne både kan øve selve teorilektionerne og prøver.

Eleven er selv ansvarlig for at medbringe ansøgning, lektionsplan og pas og møde til teoriprøven. Vi sender de nødvendige informationer som sms til eleven.

Efter teoriprøven er overstået og forhåbentlig bestået, så er det altid en god ide, at sende en SMS til sin kørelærer og overbringe den gode nyhed. Det gør at kørelæreren er opmærksom på, at nu kan man bestille køreprøve, hvis eleven kan nå at være klar.

GLATBANE

Eleverne møder op til aftalt tid på Køgevej 60 lige udenfor ‘Kastaniely’. Der bliver eleverne samlet op af glatbanebussen og kørt til banen i Tølløse, Stengårdsvej 34, 4340 Tølløse. Hvis det er nemmere for den enkelte elev selv at køre derud, så skal dette aftales med køreskolen, så der ikke står en chauffør og venter på en elev, der har valgt selv at blive kørt ud til banen.

Husk at medbringe ansøgning og lektionsplan

KØREPRØVE

Så er vi endelig kommet til den store dag. Langt de fleste køreprøver afvikler vi i Roskilde, men vil man hellere op i Holbæk, Køge eller et andet sted, så er det aftales og koordineres med kørelæreren i god tid.

Når kørelæreren har booket køreprøven sendes en bekræftelse til eleven. Vi mødes en lille time før prøven og ‘varmer op’ i byen og får lige styr på eventuelle nerver. 10 min inden prøven står vi klar hos politiet.

Eleven skal igen medbringe ansøgning, lektionsplan og pas

Det eneste der er tilbage at sige er ‘tillykke med kørekortet