Teoriprøven kan i dag udbudt af Færdselsstyrelsen. Enten sidder eleven foran sin egen computerskærm eller så foregår det kollektivt på et stort lærred. Uanset om det er den ene eller anden måde, så noteres svarene på et stykke papir.

Roskilde og Frederikssund er de steder vi typisk vælger, men skulle eleven ønske at komme op i Holbæk, København eller andre steder, så sørger vi naturligvis for det.

Eleverne vælger selv, hvilken type de foretrækker – dog er beståelsesprocenten den samme. Vi forsøger at booke de sene teoriprøver hos politiet, så det ikke går så meget ud over elevernes skolegang. Vi hjælper gerne så meget som muligt – er man f.eks ordblind, så oplys det gerne ved holdstart, så sørger vi for en teoriprøve, der tager hensyn til ordblindhed.

Eleven bliver præsenteret for en billedserie på 25 billeder, hvor der er 2-4 svarmuligheder i hvert billede. For at kunne bestå prøven må man højst have 5 billedfejl.

Når vi har booket en teoriprøve sender vi den nødvendige information til eleven samt påminder med en SMS. Dagen før selve prøven får eleven en SMS fra Færdselsstyrelsen med en påmindelse om, at de skal medbringe ansøgning (P23), lektion og pas med til prøven. Husk endelig at kom i god tid.

Lige så snart teoriprøven er bestået har kørelæreren mulighed for at booke en køreprøve – ikke før!

Tag en gratis teoriprøve her

Gode råd inden teoriprøven
  • Fortæl ikke til andre, at du har fået at vide, hvornår du skal op, fordi det lægger unødvendigt pres på dig til prøven.
  • Bestil din prøve, så du kommer op tidligt på dagen, så ventetiden ikke forstyrrer dig unødvendigt.
  • Øv en masse teoriprøver, så du ikke har nogen fejl, og spørg hellere end gerne din teori- eller kørelærer en gang for meget end for lidt.
  • Muligheden for rigtigt svar er 80%, hvis du holder dig til det første svar, du kommer i tanke om. Du skal kun ændre dit svar, hvis du er 100% sikker.
  • Tænk ikke på et billede i lang tid, fordi det forstyrrer resten af prøven. Giv dit svar og gå videre til næste billede.
  • Til teoriprøven til personbil er det max 5 billedfejl. Flere fejl i et billede tæller som 1 fejl, men 20 ud af 25 billeder skal være rigtige.
  • Besvar alle spørgsmålene, fordi intet svar er 1 fejl.
  • Meningen med politiets prøver er at kontrollere, om du har den nødvendige viden og handler rigtigt i forskellige færdselssituationer.
Særlig opmærksom

Man skal være opmærksom på alt i det område, man kører i, men du kan kun tænke på 2-3 ting pr. sekund.

Vær særlig opmærksom på ting, som er foran eller bagved bilen, som kan påvirke din kørsel nu eller nogle sekunder senere.

Vær særlig opmærksom på forholdene tæt på dig (f.eks. børn ved vejen) og tænk mindre om forholdene længere foran, som vi ikke kan påvirke her og nu.

Normale hastighedsgrænser

Bebygget område: 50 km/t

Udenfor tættere bebygget område: 80 km/t

Motorvej: 130 km/t

Motortrafikvej: 80 km/t

Højest tilladte hastighed for køretøjer

Busser: 80 km/t

Lastbiler: 80 km/t

Bil med påhængsvogn: 80 km/t

Traktor: 30 km/t

Ved slæbning: 30 km/t

Tilpas hastighed, så du kan sætte hastighed ned eller standse

Ved dårlig oversigt skal du nedsætte hastigheden i vejkryds, sving, fodgængerfelt, bakketop, da mulighed er for at modkørende blænder, ved møde på smalle veje, når der er vådt eller glat vej, når du nærmer dig bus, hvor mennesker muligvis stiger ud på vejen, når der er børn ved eller på vejen, ved vejarbejde, ved færdselsuheld, ved jernbaneoverskæring eller under andre omstændigheder, hvor der er mulighed for dårlig oversigt.

Alkohol

Det er ikke tilladt at køre med en promille over 0,5, som svarer til mere end 0,50 mg/l luft . Det er heller ikke tilladt at køre med en promille under 0,5, hvis du er involveret i færdselsuheld eller ikke kører på en betryggende måde.

Politiet kan til enhver tid kræve en udåndingsprøve.

Selv små mængder af alkohol påvirker det din kørsel.

Politiets tegngivning

Hvis politiet vender mave eller ryg til = Rødt lys

Hånden i vejret (lige meget hvilken side han vender til) = Gult lys

Vender siden til (hvis du ser politiet fra siden skal du køre) = Grønt lys.

Politiets hænder har ingen tydning så længe de ikke er oppe.

 Overhaling

Du skal overhale andre venstre om, medmindre forankørende giver tegn på, at han skal dreje til venstre, så skal du overhale højre om. I dette tilfælde er det tilladt at køre udenom ubrudt kantlinje, hvis det ikke er afmærket til cykelsti eller fortov.

Det er forbudt at overhale:

Før eller på jernbaneoverskæring

På eller før fodgængerfelt

I uoverskuelige bakker og sving

I vejkryds som ikke har flere vognbaner

Du kan overhale:

– hvis udsynet er 100% på hele overhalingsstrækningen.

– hvis to eller flere vognbaner er i samme retning og en spærrelinje hindrer modkørende at komme over i vores vejbane.

Når du kører i et kryds med to vognbaner i lyskryds, kan du overhale højre om, hvis forankørende er i færd med at dreje til venstre.

Ubetinget vigepligt

Du skal holde tilbage fra højre og venstre:

Ved hajtænder

Ved stoplinje/skilt

Når du kører ind i rundkørsel.

Når du krydser fortov, cykelsti.

I udkørsel fra grundstykke, benzinstation, grusvej eller anden belægning.

Højre vigepligt

Du skal holde tilbage for færdsel fra højre, og sikre dig at færdsel fra venstre holder tilbage for dig.

Højre vigepligt er, når det ikke er ubetinget vigepligt, vognbaneskift eller fletteregel.

Standsning.

Under 3 minutter med eller uden fører

Af og på læsning (lige meget, hvor lang tid det tager)

Parkering

Over 3 minutter med eller uden fører.

Af og på læsning er ikke en parkering.

Hastighed

Du skal køre den hastighed loven angiver. Dog altid efter forholdene.

Venstresving

Hold tilbage for modkørende.

Pas på lyssignal.

Pas på gående på sidevejen, du skal dreje ind på.

HUSK: Lav store venstresving og lille højresving.

Højresving

Hold til højre, men være særlig opmærksom på cykler og knallerter på din højre side. Hvis du har grønt lys til at dreje til højre, så pas på højre side bagved din bil.

Hvis du holder tilbage for fodgænger på den vej, du drejer ind på, så HUSK at du ikke må spærre for cykelsti.

Børn ved vejen

Sæt altid hastigheden ned og hold afstand til børn ved vejen.

Bilens størrelse

Med eller uden læs:

Længde : 12 meter

Bredde: 2,55 meter

Højde: 4 meter