Hvornår må jeg begynde at tage kørekortet

Undervisningen må påbegyndes 3 måneder før du fylder 17 år. Du kan tidligst aflægge teoriprøven 1 måned før du fylder 17 år. Den praktiske prøve må tidligst aflægges den dag du fylder 17 år!

Hvor lang tid tager det at få kørekortet?

Det er individuelt, men et normalt kursus tager ca. 3-4 mdr. Hvis du gerne vil have kørekortet hurtigt kan du vælge et lynkursus som tager ca. 4-6 uger.!

Hvordan kan jeg starte på et kørekort?

Du kan komme ned til en af vores gratis introduktioner. Her vil vi fortælle dig alt om hvordan man tager et kørekort. Du kan efter introduktionen vælge om du gerne vil starte på køreskolen eller lige tænke over det.

Gratis introduktion betyder at du kan møde op til vores holdstart uden at tilmelde dig. Hvis du efter endt introduktion ikke har truffet en beslutning , behøver du ikke at tilmelde dig. Dette giver dig mulighed for at se køreskolen før du vælger at starte.

Kan jeg vælge at tage undervisning på pc?!

Nej, da vi helt bevidst har udeladt denne form for undervisning. Ifølge lovgivningen skal undervisningen være både pædagogisk og holdningsbearbejdende. Vi mener at Pc undervisning er upædagogisk og medfører at man ikke får lært teorien på den korrekte måde. Derfor kører vi kun med klasseundervisning på dygtigbilist.dk!

Kan jeg vælge at tage alt teorien på en gang og gemme kørelektionerne til senere?!

Nej, da teoriundervisning og den praktiske undervisning følges ad. Man lærer noget i teori og skal efterfølgende afprøve det i praksis. Du får udleveret en lektionsplan til første teorilektion, den fortæller hvad der skal tages fra gang til gang.!

Hvor mange gange skal jeg komme til teori?

Du skal som min. komme til teori 8 gange. Vi kører med ubegrænset teori på køreskolen, så teorien kan tages flere gange hvis man har behov for det.!

Kan jeg tage teorien igen og koster det ekstra?

Du kan tage teorien ligeså mange gange du har behov for uden yderligere omkostninger. I lovpakken har du adgang til ubegrænset teori på køreskolen.

Hvorfor hedder det en lovpakke?

Det hedder en lovpakke, da det indeholder alle de lovpligtige timer der skal tages. En lovpakke indeholder teori, manøvrebane, køreteknisk anlæg (glatbane) og 16 lektioner på vej.

Hvad er en manøvrebane?

En manøvrebane er det sted du starter med din praktiske undervisning. Der er normalt 3 elever ad gangen på en manøvrebane. Det varer normalt 3 timer. En manøvrebane bliver også kaldt en kravlegård. Du skal lære at kravle før du kan gå.

Hvordan får jeg tildelt en kørelærer?

Hvis man ikke har et specielt ønske om at få tildelt en bestemt kørelærer, vil køreskolen tildele den kørelærer som passer bedst med de tider man gerne vil køre.

Kan jeg skifte kørelærer, hvis kemien imellem mig og min kørelærer ikke passer?

Du kan altid skifte kørelærer i dit forløb hvis kemien mellem dig og din kørelærer ikke passer. Du betaler for dit kørekort og derfor skal du også være tilfreds med dit forløb. Du kan kontakte køreskolen og få skiftet kørelærer med et samme.

Hvordan foregår teoriprøven?

Du får vist 25 billeder og til hvert billede er der fra 2 – 4 svarmuligheder. For at bestå teoriprøven må du højst have fejl i 5 billeder.

Er der ventetid på en teoriprøve?

Der er normalt altid ventetid på en teoriprøve. Den normale ventetid er ca. 2-4 uger. Der kan være perioder hvor der er lidt længere ventetid på prøver.

Hvornår må jeg gå til teoriprøve?

Man kan tidligst aflægge teoriprøven 1 måned før man fylder 17 år.

Hvad koster en teoriprøve?

En teoriprøve til alm. bil koster 600,-) , En kontrollerende prøve koster 1.200,-

Hvordan kan jeg indstilles til en teoriprøve?

For at blive indstillet til en prøve skal du have følgende papir klar.

– Ansøgningsskema (Fås på køreskolen eller manøvrebanen.)

– Kopi af sygesikring (En almindelig sort og hvid kopi)

– Førstehjælpsbevis

– Lægeerklæring (husk at medbringe pasfoto hos egen læge)

Alle papirerne afleveres samlet til ens kørelærer. Teoriprøven kan ikke bestilles før alle papirerne er blevet afleveret og godkendt. Det tager normalt 1 uge at få godkendt papirerne.

Hvad betyder det at mine papirer er sendt videre til embedslægen?

Det betyder at der har været en anmærkning i lægeerklæringen og derfor skal embedslægen godkende papirerne. Det vil normalt tage lidt længere tid at få godkendt sine papirer. F.eks. kan embedslægen bestemme at kørekortet kun kan udstedes for 2 år ad gangen.

Kan min praktiske prøve bestilles før min teoriprøve?

Nej den teoretiske prøve skal være bestået før den praktiske prøve kan bestilles.

Hvor hurtigt får jeg resultatet på min teoriprøve?

Du får svar med det samme efter prøven.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke består min teoriprøve?

Du tager kontakt til din kørelærer som vil sørge for at bestille en ny teoriprøve til dig. Du skal betale for et nyt gebyr for at komme op til teoriprøven. Derfor er det vigtigt at man får øvet sig før man tager op til teoriprøven.

Øver I teoriprøver på køreskolen?

Ja, vi øver teoriprøver til de fleste undervisninger.

Hvornår kan jeg komme på glatbane (køreteknisk anlæg)?

Glatbanen bestilles igennem køreskolen lidt før eller efter teoriprøven. Du kan se oplysninger på din lektionsplan for bestilling af glatbanen. Den ligger typisk 1 uge før din praktiske prøve.

Hvornår kan jeg tidligst aflægge den praktiske prøve?

Du kan tidligst aflægge den praktiske prøve den dag du fylder 17 år

Hvem bestiller den praktiske prøve?

Din kørelærer bestiller den praktiske prøve, når dig og din kørelærer i fællesskab vurderer at du er klar til at komme op.

Hvilken bil skal jeg køre i til den praktiske prøve?

Den praktiske prøve aflægges i skolebilen, dvs. den bil du har øvet i og kender.

Hvordan forløber den praktiske køreprøve?

Den praktiske prøve varer normalt 30- 45 minutter. Du bliver bedømt af en prøvesagkyndig (normalt politiassistent). Han indtager kørelærerens plads og vurderer om du har lært de nødvendige færdigheder og kan køre bilen sikkert gennem trafikken. Prøven starter med undersøgelse køretøjets udstyr. Læs mere under bilens teknik.

Hvor lang tids pause må jeg holde i min undervisning?

Du må ikke holde pause i mere end 3 mdr. da dette vil medføre at du skal starte helt forfra.

Kan jeg få refunderet mine penge hvis jeg standser midt i mit forløb?

Ja, du kan få refunderet det resterende beløb. Du betaler kun listeprisen for det du har taget og resten refunderes til din konto.

Hvor længe er mit kørekort gyldigt?

Kørekortet skal fornys hvert 15 år.

Hvad er politigebyr?

Det såkaldte politigebyr er et gebyr man skal betale til det offentlige før der kan bookes en teoriprøve. Gebyrets størrelse afhænger af hvilken paragraf man hører ind under. Er man førstegangserhverver er gebyret på 600,-. Skal man gererhverve sit kørekort ligger gebyret på 870,-. Gebyret betales over elevens e-boks eller gennem Borgerservice.