HOLDSTART I ROSKILDE & BALLERUP (2021)
12. APRIL I BALLERUP

Mandagshold kl. 19.00 –  ingen ledige pladser

21. APRIL I ROSKILDE

Onsdagshold kl. 16.30 – ingen ledige pladser

12. MAJ I BALLERUP

Onsdagshold kl. 16.30 – ingen ledige pladser

20. MAJ I ROSKILDE

Torsdagshold kl. 16.30 – 1 ledig plads

08. JUNI I ROSKILDE

Tirsdagshold kl. 16.30 – ledige pladser

14. JUNI I BALLERUP

Mandagshold kl. 16.30 – ledige pladser

23. JUNI I ROSKILDE

Onsdagshold kl. 16.30 – ledige pladser

14. JULI I BALLERUP

Onsdagshold kl. 16.30 – ledige pladser

22. JULI I ROSKILDE

Torsdagshold kl. 16.30 – ledige pladser