HOLDSTART 2022

12. DECEMBER I BALLERUP

Mandag kl. 16.30 – 3 ledige pladser

20. DECEMBER I ROSKILDE

Tirsdag kl. 16.30 – 5 ledige pladser

11. JANUAR I BALLERUP

Onsdag kl. 16.30 – 10 ledige pladser

11. JANUAR I ROSKILDE

Onsdag kl. 16.30 – 9 ledige pladser

23. JANUAR I ROSKILDE

Mandag kl. 16.30 – 10 ledige pladser

02. FEBRUAR I ROSKILDE

Torsdag kl. 16.30 – ledige pladser

13. FEBRUAR I BALLERUP

Mandag kl. 16.30 – 6 ledige pladser

02. MARTS I ROSKILDE

Tirsdag kl. 16.30 – ledige pladser