HOLDSTART I ROSKILDE & BALLERUP (2020-2021)
TORSDAGSHOLD (ROSKILDE)

3. december kl. 16.30 – 2 ledige pladser

ONSDAGSHOLD (BALLERUP)

9. december kl. 16.30 – 5 ledige pladser

TIRSDAGSHOLD (ROSKILDE)

5. januar kl. 16.30 – 7 ledige pladser

MANDAGSHOLD (BALLERUP)

18. januar kl. 16.30 – ledige pladser

ONSDAGSHOLD (ROSKILDE)

27. januar kl. 16.30 – ledige pladser

ONSDAGSHOLD (BALLERUP)

17. februar kl. 16.30 – ledige pladser

TORSDAGSHOLD (ROSKILDE)

18. februar kl. 16.30 – ledige pladser