HOLDSTART I ROSKILDE & BALLERUP 2020
ONSDAGSHOLD (BALLERUP)

5. august kl. 16.30 – 7 ledige pladser

TORSDAGSHOLD (ROSKILDE)

6. august kl. 16.30 – 2 ledige pladser

TIRSDAGSHOLD (ROSKILDE)

25. august kl. 16.30 – 5 ledige pladser

ONSDAGSHOLD (ROSKILDE)

9. september kl. 16.30 – 11 ledige pladser

MANDAGSHOLD (BALLERUP)

14. september kl. 16.30 – 7 ledige pladser

ONSDAGSHOLD (BALLERUP)

7. oktober kl. 16.30 – ledige pladser

TORSDAGSHOLD (ROSKILDE)

8. oktober kl. 16.30 – ledige pladser

TIRSDAGSHOLD (ROSKILDE)

27. oktober kl. 16.30 – ledige pladser

MANDAGSHOLD (BALLERUP)

9. november kl. 16.30 – ledige pladser

ONSDAGSHOLD (ROSKILDE)

11. november kl. 16.30 – ledige pladser

TORSDAGSHOLD (ROSKILDE)

3. december kl. 16.30 – ledige pladser

ONSDAGSHOLD (BALLERUP)

9. december kl. 16.30 – ledige pladser