Vi øver op til prøven, så eleven har de bedste muligheder for at bestå første gang. På selve dagen mødes vi med eleven ca. en time før, så vi kan forberede os bedst muligt. Lidt før prøvetidspunktet står vi klar ved prøvestedet. Den praktiske prøve varer ca. 55 min. Vi opfordrer altid eleverne til at tage prøven selv med sagkyndig. Hvis eleven ønsker sin kørelærer med på bagsædet er det den sagkyndiges beslutning om det er i orden.

Vi arbejder på at alle vores prøver bliver afviklet i Roskilde, som eleverne også kender bedst. Skulle det være svært at finde prøver i Roskilde eller hvis eleven har andre ønsker, så sætter vi også mere tid af til prøven – derfor skal man regne med, at vi lægger en lektion oveni, hvis prøven skal afvikles i Holbæk, Køge eller andre steder. Vores elever fra Ballerup tager som regel køreprøven i enten København, Frederikssund eller Roskilde. Hvis der bruges længere tid end de afsatte 45 minutter inden prøven, må der også forventes en højere pris.

Skulle man være mere nervøs end normalt, så drøft dette med kørelæreren, så vi kan afvikle prøven bedst muligt.

Dagen før selve prøven får eleven en SMS fra Færdselsstyrelsen med en påmindelse, at de skal medbringe ansøgning (P23), lektion og pas med til prøven.