Manøvrebane

Den allerførste gang eleven møder op på køreskolen aftaler vi tiden for manøvrebanen. Skulle eleven ikke dukke op til aftalte tid, er det ikke sikkert at vi kan tilbyde en ny tid, da vi som regel booker banetiderne en måned i forvejen. Desværre kan eleven være nødsaget til at betale for den ‘tabte’ banetid på 1.000,-

Selvrisiko for skader på anlæg og-/ eller køretøjer:

På enhver skade på anlæg og-/eller køretøjer opkræves eleven kr. 2.000 pr. skade.

Teoritimer

Når man tilmelder sig et hold på køreskolen, så er man forpligtet til at dukke en gang om ugen. Man tilmelder sig enten et tirs-, ons- eller torsdagshold. Dermed er teorien samme ugedag over 9 uger. Skulle man blive syg eller er på studietur og dermed udebliver fra teorien, så har man mulighed for at tage teorien online 1 enkelt gang. Udebliver man fra teoriundervisning mere end 1 gang, kan vi ikke leve op til lovkravet om at teori og kørsel skal passe sammen. I dette tilfælde vil man blive tilbudt at forsætte på det næste hold.

Køretimer

Det er vigtigt, at eleverne overholder deres aftaler med kørelæreren. I tilfælde af sygdom skal afbud ske så tidligt som muligt. Oplever kørelæreren at eleven ikke dukker op uden gyldig grund eller mangler at medbringe lektionsplanen, kan kørelæreren vælge at sende eleven en regning for ‘tabt køretid’. Dog forsøger vi at gøre alt, hvad der er muligt for at undgå dette.

Hvis man ønsker at flytte sine køreaftaler gøres dette i samarbejde med kørelæreren. Det forventes at eleverne kan køre både morgen, formiddag, eftermiddag og aften. Dog vil vi (så godt det kan lade sig gøre) tage hensyn til elevens skole/arbejde/fritidsinteresser. Skulle det ske, at eleven er syg eller dukker op uden lektionsplan, så er det afgørende at få lavet en ny aftale inden næste teoritime, da der skal være en sammenhæng med teori og praktisk kørsel.

AFBUD skal ske senest dagen før kl. 12.00

Glatbane

I slutningen af forløbet (typisk lige efter teoriprøven) finder vi en tid til glatbane. Vi beder eleverne om at bekræfte den aftalte bookede tid på glatbane. Skulle eleven imod al forventning ikke dukke op til aftalte tidspunkt og blive hentet af glatbanebussen og ikke selv formå at komme ud, bliver vi nød til at sende en regning på ‘tabt banetid’ på 1.750,-

Husk at medbringe ansøgning og lektionsplan!

Selvrisiko for skader på anlæg og-/ eller køretøjer:

For skader der sker mellem øvelserne udgår der en selvrisiko på kr. 2.000 som faktureres til eleven.

AFBUD skal ske senest 7 dage før

Teoriprøve

Det er elevens eget ansvar at dukke op på det sted, hvor teoriprøven foregår. Kommer man for sent, bliver man afvist og skal betale gebyr til Færdselsstyrelsen på 1.000,- over elevens e-boks konto,

Det er også elevens eget ansvar at medbringe både ansøgning, lektionsplan og pas til prøverne.

AFBUD skal ske senest 3 hverdage før teoriprøven. I fald man aflyser sin teoriprøven for sent, koster det 1.000,- i gebyr til Færdselsstyrelsen.

Køreprøve

Vi henter eleven på et aftalt sted en lille time før prøven for lige at mærke pedalerne og ‘varme op’, så man kan præstere sit bedste til prøven.

Det er vigtigt at eleven har øvet sig på de tekniske spørgsmål som man bliver spurgt om inden man kører.

Det er elevens eget ansvar at medbringe både ansøgning, lektionsplan og pas til prøven.

AFBUD skal ske senest 3 hverdage før prøven ellers skal der betales nyt gebyr til Færdselsstyrelsen på 1.000,- (generhververe og kørselsforbud 890,-)

Loven siger:
  1. Man kan tidligst starte 3 måneder før man fylder 17 år (gælder praktisk kørsel).
  2. Man kan tidligst gå til køreprøve den dag man fylder 17 år.
  3. Man skal kunne fremskaffe en lægeattest.
  4. Færdselsrelateret førstehjælp – gælder kun hvis det er første gang du tager kørekort.

Krav til undervisningen:
  1. Minimum 4 praktiske lektioner á 45 min på manøvrebane
  2. Minimum 4 praktiske lektioner á 45 minutter på køreteknisk anlæg (glatbane)
  3. Minimum 16 praktiske kørelektioner på vej, heraf 1 i mørke
  4. Minimum 29 teoretiske lektioner á 45 minutter

Disse lovkrav er lovens absolutte mindste krav. Når vi nærmer os køreprøven, tager vi en snak om det er realistisk at kunne bestå køreprøven med kun 16 kørelektioner på vej. Vi gør os umage for at kunne undervise så differentieret som muligt, således at eleven kun skal betale for de timer der er nødvendige. Dog er det meget almindeligt, at man tager nogle ekstra lektioner op til prøven.