På dygtigbilist.dk er vi på nuværende tidspunkt 2 særligt uddannede kørelærere. Det vil sige, at vi har mulighed for at uddanne kørelæreraspiranter til fremtidige kørelærere. Læs her forudsætningerne for at blive kørelærer til kategori b (alm. bil):

Du skal inden kørelæreruddannelsen påbegyndes opfylde følgende krav:

1) er fyldt 24 år,
2) har erhvervet førerret,
3) i de seneste 2 år ikke har været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt,
4) har gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, der af justitsministeren er godkendt som adgangsgivende til kørelæreruddannelsen,
5) har gennemført en godkendt kørelæreruddannelse,
6) har bestået en prøve for kørelærere og
7) ikke har udvist et forhold, der omfattes af straffelovens § 78, stk. 2.

Ad punkt 4)
Følgende kurser er godkendt af politiet som adgangsgivende:

  • Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning (VVU), minimum: 10 ECTS point.
  • Den almene Voksenpædagogiske Grunduddannelse (AVG), minimum: 120 undervisningstimer.
  • Fagspecifikke kurser, maksimum: 120 undervisningstimer.
  • Korte kurser, maksimum: 240 undervisningstimer.
  • Uddannelsen som voksenunderviser, minimum: 60 ECTS point.

Ad punkt 7, stk. 2)
Der skal erhverves kørekort til følgende kategorier:

  • Bil (kat. B)
  • Motorcykel (kat. A)
  • Lastbil (kat. C)
  • Vogntog (kat C/E)

Vi afholder kurser i forhold til den generelle forespørgsel. Undervisningen foregår i vores lokaler på Baltorpvej 22 i Ballerup i aftentimerne.

Kontakt os venligst, hvis dette har interesse på 26217731 eller info@dygtigbilist.dk

Tag en gratis forprøve her

Opstart for kørelærer-aspiranter i august og marts. Ring og hør nærmere på 26217731