Du kan blive bedt om at gå op til en vejledende helbredsmæssig køretest, hvis politiet eller egen læge får begrundet tvivl, om en person, der ønsker at få eller har kørekort, har det tilstrækkelige helbred til sikkert at kunne køre bil eller andre køretøjer.
Formålet med køretesten er at vurdere, om din helbredsmæssige tilstand, eksempelvis alders- eller sygdomsbetinget svækkelse, har en negativ indflydelse på evnen til at køre bil.
Køretesten bruges således til at kunne vurdere om kørekort skal udstedes eller fornyes, om man har brug for særlig indretning af køretøjet, eller om man bør stoppe med at køre bil.
Læs mere om VHK her